Har du tankar om att använda simuleringsmiljön RCR Simulation Lab för forskning eller övning? Vill du veta mer om vilka möjligheterna är, vad som krävs för att göra en simulering och hur man går tillväga? Kontakta vår rådgivande grupp.

Lägenhet i RCR Lab

Sidan uppdaterades 2021-05-26