Hur ska vi utveckla samhällen i Västernorrland mot framtiden? Det blir utmaningen som tankesmedjan AnyThing tar sig an under hösten. Vill du vara med?

Anything tankesmedja

De globala satsningarna på IoT - Internet of Things, är större nu än någonsin. I Västernorrland genomförs nu ett tiotal projekt med syftet att skapa möjligheter för IoT att generera samhällsnytta. Under våren 2021 startade Mittuniversitetet tankesmedjan AnyThing med fokus på hur IoT kan användas för att utveckla framtidens mobila lösningar för Västernorrland. Under hösten påbörjas nästa omgång med fokus på hållbar samhällsbyggnad.

 

Tankesmedjans fokusområde - Hållbar samhällsbyggnad

Vår omvärld blir mer och mer komplex samtidigt som vi ser en accelererande förändringstakt, vi kan säga att vi lever i en RAPLEX värld (rapid, complex). Ett område var komplexitet växer snabbare än många andra är samhällsbyggnad. Hur kan vi genom ny teknik skapa hållbara samhällen för en miljövänlig, jämställd och mångfaldig värld som samtidigt möter medborgares växande förväntningar på teknik, service och välfärd?

Vi anser att IoT kommer spela en nyckelroll i framtidens mobilitet. Därför ställer vi frågan: Hur kan IoT användas för att utveckla mobiliteten i Västernorrlands städer och landsbygd?

 

Så här jobbar tankesmedjan

Tankesmedjan arbetar i en iterativ process där vi börjar i ett problemområde och genom strategiskt analysarbete tar fram handlingsplaner för att kunna påverka beslutsfattare och implementera lösningar. Tankesmedjans första problemområde är "mobilitet i Västernorrland". Inom projektet kommer vi mötas vid sex workshoptillfällen under perioden 26 augusti - 16 december 2021. Deltagare i tankesmedjan förväntas både delta i de workshops som har planerat samt involveras i arbete mellan träffarna.

Workshopparna är 3 timmar långa och genomförs vid dessa tider:

WS1 - 26 augusti kl. 08:30-11:30

WS2 - 16 september kl. 08:30-11:30

WS3 - 30 september kl. 08:30-11:30

WS4 - 28 oktober kl. 08:30-11:30

WS5 - 25 november kl. 08:30-11:30

WS6 - 16 december kl.​ 08:30-11:30

 

Vill du vara med? 

Är du intresserad av att vara med i tankesmedjan Anything? Genom att svara på enkäten i anmälningslänken så anmäler du ditt intresse till AnyThing. Sista ansökningsdagen är 10 augusti 2021 och beslut kommer meddelas senast under v.32 2021.

Anmäl dig till tankesmedjan

 

Det här är en tankesmedja

En tankesmedja är en grupp människor som organiserar sig för att studera ett område och ta fram information, idéer och råd. Tankesmedjan AnyThing samlar människor med intresse för samhällsutveckling genom IoT.

För att lära er mer om tankesmedjor kan ni läsa rapporten Contextual Environment Analysis – Think Tanks som togs fram inom projektet IoT Testbäddar.

 

Frågor?

Kontakta Daniel Adelander:

daniel.adelander@proandpro.se

073-987 21 81

 

Logo
Logo
logo