Företag tror ”De närmaste fem åren exploderar AI”

Fre 27 aug. 2021 09:13

Inom projektet AI-kompetens har Bron Innovation i Västernorrland och Samling Näringsliv i Jämtland/Härjedalen tillsammans med Mittuniversitetet genomfört en enkätundersökning bland sina medlemsföretag för att undersöka hur de tror att AI påverkar deras bransch och verksamhet.

Illustrativbild av AI, datorer, sensorer och människa

Enkätundersökningen visade att över 70 % av de tillfrågade redan idag arbetar med AI i någon form, av dessa har 40 % just startat sin AI-resa. 83 % anser att de behöver mer kompetens inom AI och tror att AI kommer att bli helt avgörande för deras bransch inom de närmaste fem åren. Enkätundersökningen visar också att de flesta anser att de behöver börja med AI nu för att vara konkurrenskraftiga i framtiden.

- Denna undersökning bekräftar att vårt projekt AI-kompetens ligger rätt i tiden och att behovet av utbildning och utveckling är stort. AI-kompetens erbjuder både offentliga organisationer och näringslivet ett nätverk för erfarenhetsutbyten och möjlighet till kompetensutveckling, berättar Mattias O’Nils vid Mittuniversitetet som är initiativtagare till projektet AI-kompetens.

- Svaren från företagen visar betydelsen av att vi stärker kompetensen inom AI hos Västernorrlands näringsliv. Framförallt är det viktig att hitta hur AI konkret kan bidra till att utveckla företagens produktion och verksamhet, säger Lars Oscarson projektledare vid Bron Innovation.

Projektet som startade för ett år sedan har arrangerat flera inspirationsföreläsningar och workshops. Under våren genomfördes en kortare utbildning där deltagarna fick lära sig grunderna inom AI. I juni arrangerades även en AI-workshop riktat mot fastighetsbranschen där inbjudna talare från bland annat fastighetsbolaget Diös presenterade hur man kan skapa affärsnytta med AI i fastighetsbranschen.

- Vi planerar för fler workshops under hösten och då vänder vi oss till andra branscher bland annat tillverkande industri. Vi vill vara med och stötta AI-utvecklingen i vår region, berättar Peter Vomacka från Samling Näringsliv som driver projektet AI-kompetens tillsammans med Mittuniversitetet och Bron Innovation.

 

Är du intresserad av AI?

Vill du ta del av de senaste nyheterna inom AI, få inbjudningar till events, AI-utbildningar och skapa värdefulla kontakter för din organisatios utveckling? Anmäl dig till vårt AI-nätverk!

Anmäl dig till AI-nätverket

Logo
Region Jämtland Härjedalen
Logo
Bron 16x9
Samling Näringsliv
logo

Sidan uppdaterades 2021-08-27