Ny teknik för att minimera gasutsläppen från processindustrin

Ons 22 sep 2021 09:08

Massaindustrin är känd för sina obehagliga lukter. Lukten orsakas av att gaser läcker eller frigörs från massatillverkningen.

Claes Mattsson på STC leder projektet ”Datadriven prediktering av farliga utsläpp av gaser för hållbara processindustrier”. Projektet kommer att utveckla metoder med hjälp av maskininlärning och artificiell intelligens för att förutsäga utsläpp av illaluktande gaser från massaindustrier och bioraffinaderier.

Störningar i produktionsprocesserna och läckage kan leda till utsläpp av sulfat och flyktiga organiska föreningar (VOC). Detta innebär kostsamma produktionsförluster och negativa effekter för det omgivande samhället.

Projektet syftar till att utveckla en intelligent gassensor som ska kunna mäta mycket låga koncentrationer av gasutsläpp. Detta kommer att göra det möjligt att upptäcka problemet mycket tidigare. I framtiden är det möjligt att förutsäga utsläpp och förändra produktionen genom analys av material och processer för att minimera dem.

Projektet utförs inom det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Man står utomhus med en stad i bakgrunden.
Claes Mattsson och Henrik Rödjegård, från Senseair, berättar om projektet.

Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-09-22