Projektet AI‑kompetens ligger rätt i tiden

Tis 01 feb 2022 11:21

I september 2020 startade projektet AI-kompetens som är ett samarbete mellan Bron Innovation i Västernorrland, Samling Näringsliv i Jämtland/Härjedalen och Mittuniversitetet. Nu har projektet kommit lite drygt halvvägs och vi stannar upp för att sammanfatta resultaten så här långt.

Big Data AI illustration

Sedan starten av projektet har flertalet workshops och utbildningar genomförts med syfte att öka kunskapen om AI samt inspirera organisationer i regionen att påbörja sin AI-resa. Riktade insatser har gjort mot bland annat fastighetsbranschen och tillverkande industri där intresset har varit väldigt stort. Över 135 företag och nästan 1500 personer har deltagit i någon av projektets olika aktiviteter.

- Intresset har varit överraskande stort särskilt när vi har gjort riktade event mot olika branscher och med uppföljande workshops där deltagarna får möjlighet att fördjupa sig i hur de kan komma igång med AI inom sin verksamhet. Det märks att många organisationer är nyfikna på AI men många är fortfarande osäker på vart och hur de ska börja, berättar Lars Oscarsson, innovationsledare på Bron Innovation i Västernorrland.

I samband med projektets start startades även ett AI-nätverk som ger deltagarna möjlighet att ta del av de senaste nyheterna inom AI, få inbjudningar till events, utbildningar och en möjlighet att skapa värdefulla kontakter för framtiden. Nätverket har växt stadigt sedan starten och innehåller idag nästan 200 namn.

AI utvecklar företag i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland

Bron Innovation, Samling Näringsliv och Mittuniversitetet har under projektets gång stöttat företag i sin AI-resa. Målet med projektet är att skapa sju praktiska tillämpningar av AI och hittills har redan tio nya AI-lösningar sett dagens ljus. Ett av av företagen som påbörjat sin AI-resa tack vare projektet är företaget Media Research från Jämtland. Pär Segerström är delägare i företaget och kontaktade Mittuniversitetet för att diskutera om AI skulle kunna användas för att snabbare bearbeta företagets annonsdata. Diskussionen landade i att Media Research och Mittuniversitetet gjorde ett test på enkla datamodeller för att se om AI var en möjlig väg att gå för företaget. 

- Testprojektet med dessa enkla modeller har hittills visat sig checka av alla krav vi har. Det har gjort att vi bestämt oss för att fortsätta samarbetet och utveckla tekniken så att den funkar på riktigt och sedan i nästa steg går att skala upp, säger Pär Segerström, delägare av Media Research i Östersund. (Läs hela intervjun med Pär Segerström på Media Research)

Ett annat företag som med hjälp av projektet har kunnat fortsätta sin AI-resa är Portalplus i Västernorrland. De har vidareutvecklat en AI-modell som förutspår bränsleförbrukning. Nu, ett år efter testet påbörjades, så har bussbolaget Byberg & Nordin kunnat minska sina bränslekostnader med mer än 10 procent med hjälp av modellen. (Se när caset presenteras på Science & Innovation Day)

Företagen tror att AI kommer att vara avgörande

Under 2021 genomförde projektet en enkätundersökning för att undersöka hur företagen tror att AI påverkar deras bransch och verksamhet. Enkätundersökningen visade att 83 % av företagen tror att AI kommer att bli helt avgörande för deras bransch inom de närmaste fem åren och tycker att de behöver mer kompetens inom AI. Undersökningen visade också att de flesta anser att de behöver börja med AI nu för att vara konkurrenskraftiga i framtiden.

- Denna undersökning bekräftar att vårt projekt AI-kompetens ligger rätt i tiden och att behovet av utbildning och utveckling är stort. AI-kompetens erbjuder både offentliga organisationer och näringslivet ett nätverk för erfarenhetsutbyten och möjlighet till kompetensutveckling, berättar Mattias O’Nils vid Mittuniversitetet som är initiativtagare till projektet AI-kompetens.

Satsar på offentlig sektor

Nu återstår drygt ett år av projektet och under våren planeras en satsning mot offentlig sektor.

- Behovet av mer kunskap är stort och möjligheterna med AI är ännu större. Nu kommer vi att rikta våra insatser mot offentlig sektor för att fånga upp behov och förhoppningsvis skapa nya samarbeten mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi, avslutar Peter Vomacka från Samling Näringsliv i Jämtland/Härjedalen.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-02-01