Gästföreläsning med Prof. Mustafa Arafa från American University i Kairo

Mån 20 nov. 2023 14:36

I september fick Mittuniversitetet besök av Prof. Mustafa Arafa från American University i Kairo. Detta besök var en aktivitet i ett nytt samarbete finansierat av STINT – Stiftelsen för internationellt samarbete inom forskning och högre utbildning.

Föreläsningssal med åhöraren som lyssnar till en talare.

Under sitt besök i Sundsvall höll Mustafa en mycket uppskattad gästföreläsning om vibrationsenergiskörd för studenter och forskare vid Mittuniversitetet. I sitt föredrag presenterade han utmaningar och tillämpningar för att skörda energi från mekaniska vibrationer med piezoelektriska, elektromagnetiska och triboelektriska enheter. Presentationen baserades på forskningsinsatser utförda vid American University i Kairo, Egypten.

Besöket möjliggjorde dessutom ingående diskussioner om likheter och skillnader mellan det svenska och egyptiska forsknings- och utbildningssystemet, och flera samarbetsmöjligheter har identifierats.

Som nästa steg kommer forskare från STC Research Center att besöka American University i Kairo i november.

 

Föreläsningssal med åhöraren som lyssnar till en talare.

 

Läs mer om STINT


Sidan uppdaterades 2023-11-20