Forskningsbesök om metoder för avvikelseidentifiering och intelligenspartitionering för IoT‑noder

Ons 10 maj 2023 09:19

STC:s forskare Dr. Irida Shallari besökte nyligen Ontario Tech University för att arbeta med kollegor och samarbeta kring kommande projekt.

En kvinna står framför en stor whiteboard och tv-skärm och föreläser.

Irida var på forskningsbesök i Visual Computing Lab vid Ontario Tech University. Detta besök är en del av samarbetet med professor Faisal Qureshi för projektet EDGY, där de undersöker olika klasser av metoder för avvikelsedetektering. Omfattningen är att använda sådana algoritmer för detektering av fel i järnvägsmonteringen.

Under sitt besök presenterade hon en del av det arbete som STC gör kring Intelligence Partitioning. Syftet med denna presentation var att demonstrera komplexiteten i att distribuera utarbetade djupa neurala nätverksmodeller (DNN) utvecklade i laboratorier till IoT-noder och hur kan vi möjliggöra sådana distributioner via distribuerad bearbetning, kvantisering och beskärning.

 

Läs mer om Irida Shallaris projekt

Embedded Deep Learning Systems

Feldetektering i industriella processer


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-05-11