Fältmätning för att upptäcka metangas i vatten

Mån 18 sep 2023 14:52

I slutet av augusti genomförde docent Claes Mattson och industridoktorand Bakhram Gaynullin en fältmätning utanför Essvik söder om Sundsvall. Syftet var att se om det går att mäta metangas som löser sig i vatten i form av bubblor från fiberbankar.

Två män står och arbetar med en demonstrator vid vatten.

Hör Claes Mattsson berätta om fältmätningen

Metangas är en stark växthusgas som står för en femtedel av den globala uppvärmningen. Metangas bildas vid nedbrytning av organiska material i syrefattiga miljöer, exempelvis från avfallsanläggningar, fiberbankar, risodlingar och jordbruk. Längs kusten utanför Sundsvalls finns det fiberbankar, som är en rest från massaindustrin.

Läs mer om projektet MiLo Vatten

Finansierat av


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-09-18