Fältmätning för att upptäcka metangas i vatten

Mån 18 sep. 2023 14:52

I slutet av augusti genomförde docent Claes Mattson och industridoktorand Bakhram Gaynullin en fältmätning utanför Essvik söder om Sundsvall. Syftet var att se om det går att mäta metangas som löser sig i vatten i form av bubblor från fiberbankar.

Metangas är en stark växthusgas som står för en femtedel av den globala uppvärmningen. Metangas bildas vid nedbrytning av organiska material i syrefattiga miljöer, exempelvis från avfallsanläggningar, fiberbankar, risodlingar och jordbruk. Längs kusten utanför Sundsvalls finns det fiberbankar, som är en rest från massaindustrin.

Läs mer om projektet MiLo Vatten

Finansierat av


Sidan uppdaterades 2023-09-18