Snabbare mätningar med högre noggrannhet över större yta havsbotten

Fre 15 sep 2023 10:43

Föroreningar i vatten kan påverka både människor och samhälle. Därför är det viktigt att fortsätta med undersökningar av de fiberbankar, en rest från massaindustrin, som bland annat finns utanför Sundsvalls kust.

A man in a lab coat lowers an instrument into a small aquarium filled with dark liquid.

I fiberbankarna finns det förekomster av tungmetaller, så som bly och kvicksilver.

Docent Börje Norlin har tagit fram ett mätinstrument som sänks ner i fibermassan och mäter tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen med röntgenteknik.

Utrustningen har nu vidareutvecklats så att det även är möjligt att mäta koncentrationen av miljögifter i flera lager och med tio gånger snabbare mätresultat jämfört med tidigare. 

Den vidareutvecklade demostratorn bredvid ett akvarium med material från fiberbankar.

– De förändringar vi gjort på demonstratorn leder till vi kan kartlägga fiberbankarna på ett större djup. Vi kommer få en tydligare bild över de djupare lagren och vad de innehåller. Det blir även möjligt att genomföra mätningarna snabbare, med ökad noggrannhet och på en större yta, säger docent Börje Norlin. Vi vill arbeta vidare med forskning kring fiberbankarna. Vi hoppas att demonstratorn så småningom kan börja användas i kommersiellt miljöarbete.

Läs mer om projektet MiLo Vatten

Finansierat av


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-09-18