Fullsatt när datadriven utveckling diskuterades i Örnsköldsvik

Mån 05 feb 2024 10:16

Den 1 februari samlades näringslivet i Örnsköldsvik på ett fullsatt lunchseminarium om industriella tillämpningar för datadriven utveckling. Tre inbjudna talare presenterades konkreta exempel på hur de arbetat med datadriven utveckling och delade med sig av sina erfarenheter.

En man står framför en publik och talar.
Johan Jonzon från Crosser presenterade olika Use Cases kring datadriven utveckling.

Första talaren ut var Johan Jonzon från företaget Crosser. Crosser utvecklar och tillhandahåller en plattform för att förenkla processning, integration och analys av industriell data, på fabriksgolvet, mellan system och för moln-miljöer. Johan delade med sig av konkreta exempel på datadriven utveckling från sina kundsamarbeten men bjöd också på sina iakttagelser kring företag som lyckas med sina satsningar.

Märtha Sjögren från Hägglunds gav en inblick i företagets digitaliseringsresa.

Dagens andra talare var Märtha Sjögren som arbetar med datadriven utveckling på Hägglunds (Bosch Rexroth) i Mellansel. Märtha gav deltagarna en inblick i hur långt olika delar av Hägglunds har kommit i sin datadrivna utvecklingsresa, och gav sin syn på vad som krävs av en organisation för att utveckla datadrivna arbetssätt.

Mattias O’Nils berättade hur Mittuniversitetet samverkar med företag kring AI-utveckling.

Sist ut var Mattias O’Nils som leder forskningscentret STC vid Mittuniversitetet. STC samverkar med en rad olika företag i sina forskningsprojekt och tillsammans med företagen utvecklar forskarna nya datadriva modeller för att effektivisera arbetssätt och skapa nya produkter och tjänster. Mattias visade bland annat exempel på hur bussföretaget Byberg Nordin lyckats spara in 500 000 kr i drivmedelskostnader genom att, med hjälp av AI, kunna synliggöra bensinförbrukningen för olika typer av bussar, rutter och chaufförer.

Jim Rönnlund, från CoreIT en av dagens deltagare.

Intresset för lunchseminariet tema var stort och eventet blev fullbokat. En av dagens deltagare var Jim Rönnlund som är säljansvarig på CoreIT.

- Det har varit jättebra presentationer, en bra mix av doktorander, forskning och praktiska exempel från industrin. Det har öppnat upp nya tankebanor kring vad våra kunder kan göra inom sina olika branscher, vad finns det för tillämpningar? Det är bra att få ta del av verkliga exempel, säger Jim Rönnlund, CoreIT.

Rebecka Nordin från XLENT, en av dagens deltagare.

Rebecka Nordin arbetar som konsult med förändrings- och innovationsledning på företaget XLENT. Rebeckas syfte med dagen var att ta del av olika appliceringar av AI.

- Min förväntan var att få ta del av konkreta exempel och det har jag fått! Jag noterade idag att det sker mer och mer fokusskifte från tekniken till människan och förändringsledning - vad innebär den nya tekniken för kulturen? Idag har vi diskuterat vilken resa man står inför när ny teknik implementeras i en verksamhet. En teknisk förändring innebär också ofta en förändring i själva arbetet och det var väldigt intressant att höra olika exempel från verkligheten hur olika organisationer har jobbat med det. Samt att fokusera på vilket värde man har skapat med tillämpningarna, berättar Rebecka.

För dig som inte kunde delta på seminariet i Örnsköldsvik finns det möjlighet att se presentationerna igen på:

Mittuniversitetets Youtube-kanal

Vill du vara med nästa gång? Anmäl dig då till vårt AI-nätverk! Då får du inbjudningar till alla våra events och utbildningar kring datadriven utveckling. AI-nätverket är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Bron Innovation och Samling Näringsliv.

Anmäl dig till AI-nätverket

 

Märta Sjögren, Hägglunds, Johan Stenborg, Bron Innovation, Mattias O’Nils, Mittuniversitetet och Johan Jonzon, Crosser.

Seminariet arrangerades som en del av forskningsprojektet DIGIT – Hållbar Digital Transformation. Ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Bron Innovation och Samling Näringsliv. Projektet finansieras med stöd från EU:s Regionala Utvecklingsfond, Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen samt kommunerna Härnösand, Sollefteå, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsvik.

Läs mer om projektet

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-02-05