Utvecklar framtidens smarta madrass för vården

Tis 13 feb 2024 12:57

I forskningsprojektet Pressure är målet att utveckla en billig och robust IoT-baserad lösning med syfte att minska lidandet och kostnader som uppstår av trycksår. Forskarna på Mittuniversitetet har nu tagit fram en första prototyp som presenterats och diskuterats med projektets samarbetspartners.

Portrait of two men.
Göran Nordin, Järven Health Care och Valter Dejke, RISE.

I slutet av januari besökte Göran Nordin från partnerföretaget Järven Health Care och Valter Dejke från forskningsinstitutet RISE, Mittuniversitetet för att tillsammans med forskarna Johan Sidén och Rickard Hamrin diskutera den första prototypen.

Olika typer av trycksensorer demonstreras på en madrass.

Göran Nordin är VD på företaget Järven Health Care som tillverkar madrasser och dynor för hälso- och sjukvård. Allt från hemsjukvård, vårdhem och sjukhus.

- Vi har en rad olika madrassmodeller för olika ändamål. Allt från att patienten kommer in på akutmottagningen till operation, röntgen och sedan vårdavdelningen. En mycket viktig funktion för dem alla är att madrasserna ska vara tryckutjämnande för att undvika trycksår hos användarna, berättar Göran Nordin från Järven Health Care.   

I projektet ska Järven Healtch Care tillsammans med Mittuniversitetet och RISE utveckla och utvärdera olika prototyper av trycksensorer för madrasser inom vården. En viktig aspekt att ta hänsyn till i utvecklingen är att slutprodukten tillför ett mervärde utan oönskade bieffekter. Prototypen får inte tumma på dagens höga kvalité när det gäller till exempel madrassens tryckavlastande egenskaper och hygien.

Skärmen illustrerar hur madrassens trycksensorer belastas, där röda markeringar indikerar högt tryck.

Valter Dejke arbetar som senior forskare på RISE - Research Institutes of Sweden i Mölndal. Där arbetar RISEs forskare bland annat med att utveckla och utvärdera textila material och produkter. Forskarna undersöker exempelvis hur produkter som möbler, madrasser och sittdynor inom vården upplevs av användare, hur det transporterar fukt och värme samt vad de har för tryckfördelande egenskaper.

- I det här projektet siktar vi på att uppnå en hög prestanda på den tryckavläsande madrassen som ska utvecklas. Det är av stor vikt att vi kan lita på den data som tekniken levererar och den måste också vara robust och tåla miljön den ska användas i. Detta och mycket mer kommer vi på RISE att utvärdera i vårt labb, berättar Valter Dejke, RISE.

Syfte med mötet var att få en demonstration av den prototyp som forskarna på Mittuniversitetet utvecklat och diskutera val av teknik och material. Nästa steg i processen är att forskarna tillsammans med Järven Health Care utvecklar olika prototyper som RISE sedan kan karakterisera och utvärdera i sitt labb i Mölndal.

- Jag har länge haft en dröm om att göra våra madrasser smartare. Patienten tillbringar mycket tid på madrassen och den kan fånga upp och förmedla värdefull information om patienten. Till exempel om patienten legat för länge i samma läge så att tycket blir för högt. Då kan vårdpersonalen sätta in rätt åtgärder i tid. Målet för oss är att ta fram en kommersiellt gångbar produkt som inte kostar för mycket att tillverka och är enkel att använda för sjukvården. Vi vill på sikt bidra till att få ner antalet trycksår och minska lidandet i samhället, berättar Göran Nordin från Järven Health Care.

Projektet Pressure – IoT för att minska skador från trycksår, finansieras med stöd från IoT Sverige, Vinnova, Formas och Energimyndigheten och leds av Bron Innovation. Projektdeltagare är förutom Mittuniversitetet, Sundsvalls kommun, Örnsköldsviks kommun, Järven Health Care, RISE Research Institutes of Sweden och Pro&Pro AB.

Forskningsingenjör Rikard Hamrin och Docent Johan Sidén har tagit fram olika typer av trycksensorer som ska användas i madrassen.

av

av

av

av

av

av


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-02-13