Delegation från Huawei besökte STC Forskningscenter

Tis 02 apr 2024 09:56

Den 26 mars hade STC Research Center förmånen att ta emot en delegation från Huawei Sverige med Peter Lundin, vice president Huawei Sverige och Ma Shougui, president Huawei R&D, Sverige.

8 män står uppradade och ler mot kameran
Från vänster: Kyi Thar, Sarder Fakhrul Abedin, Ma Shougui, Mikael Gidlund, Peter Lundin, Hans-Erik Nilsson, Mattias O'Nils and Aamir Mahmood.

Den 26 mars hade STC Forskningscenter förmånen att ta emot en delegation från Huawei Sverige - Peter Lundin, vice president Huawei Sverige, och Ma Shougui, president Huawei R&D, Sverige. Syftet med besöket var att understryka den kritiska kopplingen mellan utbildning, forskning och industriinnovation när det gäller att forma framtidens landskap inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), särskilt i väntan på 6G-teknik. Peter Lundin höll en presentation som beskrev Huaweis mångfacetterade strategi för att stödja utbildnings- och forskningsaktiviteter, både nationellt i Sverige och på global nivå. De delade med sig av insikter om sina samarbeten med universitet och forskningsinstitutioner i Sverige, med betoning på initiativ som syftar till att locka studenter till IKT-området och främja en innovationskultur som säkerställer den framtida konkurrenskraften för Sveriges IKT-sektor.

Som en del av besöket fick delegationen en guidad tur på STC Forskningscenter för att få en inblick i anläggningarna och forskningsinfrastrukturen. De besökte flera labb inom centret, där de fick se forskning inom trådlös kommunikation, artificiell intelligens (AI) och sensorteknik. Efter rundvandringen fick delegationen en mer detaljerad presentation av de pågående forskningssatsningarna inom STC, med fokus på trådlös kommunikation, AI och sensorer. Presentationerna gav en omfattande översikt över centrets bidrag till att främja dessa nyckelforskningsområden och belyste deras potentiella konsekvenser för framtida teknisk utveckling, inklusive utvecklingen av 6G-nätverk.

Besöket var ett bevis på vikten av samarbete mellan akademi, industri och myndigheter för att driva teknisk innovation och talangutveckling och diskussionerna med Huawei kommer att fortsätta i framtiden. Mittuniversitetet söker aktivt diskussioner med svensk industri för att få insikter om framtida utbildnings- och forskningsbehov.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-04-02