Många fördelar med att vara industridoktorand

Ons 27 mar 2024 16:49

Det finns många fördelar med att vara industridoktorand, enligt Ziqin Tang, doktorand på Mittuniversitetet, som gör sin forskningsstudie på företaget StarBit. Tillgång till alla tekniska förutsättningar du kan behöva men även erfarna medarbetare som kan ge råd och stöd är viktiga bidrag.

Ziqin Tang

Kan du berätta kort om din bakgrund?

Jag avslutade min magisterexamen i elektronikteknik på Mittuniversitetet från 2019 till 2021. Under den tiden genomförde jag min masteruppsats på ett mjukvaruföretag i Uppsala, specialiserad på att förbättra videostabiliseringsmetoder. Efter min avhandling övergick jag till rollen som applikationsingenjör på samma företag, där jag fick praktisk erfarenhet av videobehandling.

Hur kommer det sig att du gör din doktorsexamen vid Mittuniversitetet?

Jag drogs till möjligheten att fortsätta min doktorsexamen vid Mittuniversitetet på grund av mitt intresse för programmet. Efter att ha skickat in mitt CV och relevanta dokument blev jag inbjuden till en intervju. Efter det fick jag chansen att gå med i programmet, och här är jag nu.

Vad gjorde dig intresserad av programmet?

Jag blev intresserad av programmet på grund av min bakgrund inom elektronikteknik och min passion för att tillämpa teknik som kan lösa verkliga problem. Möjligheten att fördjupa sig i AI-baserad bildanalys inom LOT noder (Layer of Protection Time) väckte särskilt intresse eftersom det utgör en unik utmaning i skärningspunkten mellan teknik, AI och miljövetenskap. Tanken på att utveckla ett system för att analysera bilder och förutsäga snödjupet, vilket man skulle kunna tillämpa inom olika områden som transport och klimatövervakning, lockade mig. Möjligheten att få vara med och skapa framsteg inom det här området och få bidra med något meningsfullt lockade också.

Vad innebär det att vara industridoktorand?

Att vara industridoktorand innebär vanligtvis att bedriva forskning inom ett visst akademiskt område samtidigt som det är nära anknutet till en industriell partner, såsom ett företag eller organisation. Ett sådant arrangemang gör det möjligt för studenten att arbeta med forskningsprojekt som har praktiska tillämpningar inom industrin samtidigt som de bedriver en akademisk examen.

Vad handlar dina forskningsstudier om?

Min forskning fokuserar på AI-baserad bildanalys inom LOT noder. För mitt första projekt utvecklar jag ett system för att analysera bilder och förutsäga snödjupet.

Hur fungerar den här metoden med LOT-noder för att utforska snödjup?

Metoden använder AI-baserad bildanalys, särskilt det som kallas konvolutionella neurala nätverk (CNN), som letar mönster för att antingen förutsäga snödjup eller justera kameraparametrar, med betoning på effekteffektivitet. Bilder av snötäckta ytor samlas in och bearbetas av systemet. LOT noder, som representerar lager av skyddstid, integreras i analysen och prioriterar energieffektivitet.

Vilka fördelar innebär det för din forskning att vara på ett företag?

Att arbeta inom ett företag ger flera fördelar för min forskning. För det första, att vara i en företagsmiljö ger tillgång till värdefulla resurser som specialiserad utrustning, dataset och branschexpertis, och det kan förbättra kvaliteten och omfattningen av min forskning.

Samarbete med branschproffs möjliggör också praktiska insikter och feedback, och det säkerställer att min forskning förblir relevant och anpassad till verkliga applikationer. Att vara i ett företag kan dessutom underlätta att mina forskningsresultat kan integreras i kommersiella produkter eller tjänster, och det kan i slutändan leda till resultat och potential som industrin kan dra nytta av.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2024-03-27