Meng Jiang presenterade sitt arbete vid ett halvtidsseminarium

Tis 28 maj 2024 15:56

Tisdagen den 28 maj presenterade doktoranden Meng Jiang sitt arbete på ett halvtidsseminarium med titeln "Array Systems for Sound Source Localization". Nu ska hon fortsätta sitt arbete mot en disputation.

En kvinna med mörkt hår uppsatt i en hästsvans står vid en dator och håller en presentation.

Meng Jiang är doktorand i elektronik och arbetar med lokalisering och klassificering av ljudkällor. Hennes intresseområde är att designa skräddarsydda blandade metoder för att studera "vad som låter var och när", med fokus på verkliga experiment, mätning och tillämpning.

Abstrakt

Denna halvtidsseminarierapport presenterar framsteg och framtida inriktning för forskning inom lokalisering av ljudkällor med hjälp av arraymikrofoner. Den första delen av rapporten sammanfattar forskningsresultat från 3 studier med 5 projekt, som tar upp olika aspekter såsom undersökning av nya tillvägagångssätt för att använda omgivande brus för tyst objektlokalisering, jämförelse av effektiviteten hos rundstrålande och kardioidriktade mikrofoner för inomhuslokalisering, vidare tillämpning av modifierad Array Manifold Interpolation för beräkningseffektivitet, samt assistera diagnos av blåsljud med arrayteknik vid hjärtauskultation, och implikationerna av förbättrad mätkvalitet på prestandan hos förtränade neurala nätverk i ljudklassificering. Den andra delen av rapporten föreslår fortsatt forskning av denna doktorandstudie, för mer exakt och effektiv lokalisering av ljudkällor. Den andra delen av forskningen kommer att fokusera på att integrera förbättringar av MUSIC-strålformning och kanaltillståndsinformation (CSI) med maskininlärning för att föreslå en realtidsmetod för maskininlärning. Dessa synergier mellan hårdvara, signalbehandlingsalgoritmer och maskininlärning erbjuder lovande riktningar för tillämpningar inom rumsakustik med mera, vilket främjar området mot mer exakta och anpassningsbara ljudlokaliseringslösningar.


Sidan uppdaterades 2024-05-28