"Min tid här har varit otroligt berikande"

Ons 22 maj 2024 14:47

Alexandre Guignard, masterstudent vid INSA i Rennes, Frankrike, avslutade nyligen en tre månader lång praktik vid Mittuniversitetet. "Det har varit en berikande tid och jag har haft möjlighet att fördjupa mina kunskaper", säger han.

En ung man i t-shirt står vid ett räcke i en lokal med fönster där solljuset faller in.

Vad lockade dig att göra en period som utbytesstudent här?

STC är en del av ett stort europeiskt samarbete med professorer från min skola i Frankrike. Så jag såg det som en bra möjlighet att utveckla min forskningserfarenhet. Det geografiska läget spelade också en roll, eftersom jag ville upptäcka Sverige.

Berätta om projektet du har arbetat med?

Jag arbetade med ett projekt för maskininlärning (artificiell intelligens). Målet var att komprimera en befintlig modell så mycket som möjligt för att kunna integrera den på olika enheter som mobiltelefoner eller inbyggda system som kan finnas i en bil. Modellen gör det möjligt att skala upp bilder. Eftersom denna modell använder transformatorer var målet att hitta sätt att komprimera just denna typ av modell.

Vad har du fokuserat på i det här projektet?

Jag fokuserade på en enda, mycket specifik modell. Jag fokuserade på att komprimera den, både när det gäller inferenstid och minnesstorlek. Jag profilerade denna modell och implementerade olika komprimeringsmetoder i linje med mina resultat.

Vilka erfarenheter och intryck tar du med dig från Mittuniversitetet?

Min tid här har varit otroligt berikande. Att arbeta inom STC gjorde det möjligt för mig att samarbeta med förstklassiga professorer och forskare, vilket breddade min förståelse för banbrytande teknik och metoder.

Projektet jag arbetade med, med fokus på att komprimera maskininlärningsmodeller, gav mig ovärderlig praktisk erfarenhet av att ta itu med verkliga utmaningar inom AI. Jag fördjupade mig i de invecklade modellkomprimeringsteknikerna och finslipade mina färdigheter i optimering och implementering.

Dessutom har min erfarenhet som utbytesstudent vid Mittuniversitetet inneburit att jag fått tillgång till en mångsidig och levande akademisk miljö. Att interagera med studenter och lärare från olika bakgrunder vidgade mitt perspektiv och främjade tvärkulturell förståelse.

Vilka är dina personliga intryck?

Min tid i Sverige gjorde det möjligt för mig att fördjupa mig i en ny kultur, utforska de fantastiska landskapen och skapa varaktiga vänskapsband. Den svenska naturens fridfulla skönhet och invånarnas värme har lämnat ett outplånligt intryck på mig.

Sammantaget har min erfarenhet vid Mittuniversitetet varit omvälvande och utrustat mig med inte bara teknisk expertis utan också ovärderliga livserfarenheter och minnen som jag kommer att vårda i många år framöver.


Sidan uppdaterades 2024-05-22