Kents forskning ger regionen en boost

Boost Innovation är en tävling som handlar om att öka innovationskraften i regionen mellan Sundsvall och Gävle. För att delta i tävling är kravet att idéutvecklingen sker i samverkan med ett annat företag, universitet eller offentlig aktör inom något av innovationsmiljön Fiber Optic Valleys affärsområden.

Kent Bertilsson Boost innovation
Kent och vinnarna i Boost Innovation. (Från v. Kent Bertilsson, SEPS, Christine Hummelgård, SenseAir, Viktor Ell, Insitu, Joel Sundsted, Northlab, Åsa Claesson, Acreo Swedish ICT).

Kent Berilsson på STC ställde upp med sitt företag SEPS Technologies i samverkan med Inmec Network Technologies som utvecklar en ny skarvningsmetod av fiberdukter för att förbättra tekniken och minska kostnaderna vid fiberdragningar. Tävlingen startade den 1 april och den 22 oktober meddelades resultatet där Kents bidrag var en av de tre vinnarna av 150 000 SEK.

Juryns motivering löd: ”En innovation som skapar snabbare, flexiblare och billigare lösningar vid fiberinstallationer. Innovatörerna effektiviserar tekniken för att dra bredband på ett sätt som revolutionerar marknaden.”

logo

Arrangör

Fiber Optic Valley är Sveriges ledande innovationsmiljö inom bredbandsinfrastruktur och sensorteknologi. Som ett av Sveriges 14 Vinnväxtkluster initierar Fiber Optic Valley nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Syftet är att sammanföra behov med lösningar, problem med idéer och innovationer med pengar.

www.fiberopticvalley.com