Tis 20 mar 14:56

Klimatförändringar, föroreningar och ljud har stor påverkan på samhället. I Mittuniversitetets nya satsning MiLo - Miljön i kontrolloopen, vill forskare med ny teknologi mäta miljöparametrar över stora områden vilket skapar helt nya möjligheter att använda denna information för beslut och styrning av industri och samhälle.

Miljö i kontroll loopen MiLoMiljö i kontrolloopen

Projektets aktiviteter - att mäta miljöparametrar, presentera miljödata, utveckla innovationer och strategiskt kommunicera detta och därmed öka kunskap och förståelse, har som mål att stärka företagens och regionens attraktions- och konkurrenskraft.

Nedanstående områden ligger i fokus:

Industri

Industri liggande

Miljöövervakning av industriella miljöer med fokus på ljudmätningar över stora områden för att minska risk för störningar och produktionsbortfall.

Flygplatser

Arlanda liggande

Utveckla produkter och kunskap om miljöövervakning för att förbättra fjärrstyrd flygledning (Remote Tower Control).

Fiberbankar

Essvik liggande

Samla in realtidsinformation om miljöfarliga fiberbankar som ligger upplagrade i havsvikar i syfte att skapa opinion och attrahera investeringar inför ett kommande saneringsbeslut.

Skidanläggningar

Skidanläggning liggande

Mäta och karakterisera snöns egenskaper på skidanläggningars stora områden för att öka konkurrenskraften för turism och sportevenemang.

logo

Frågor?

Benny Thörnberg

Har du frågor om MiLo? Kontakta Benny Thörnberg!