Projektet MiLo går i mål och växlar upp

Tis 18 jan 2022 11:37

Efter drygt tre år går nu forskningsprojektet MiLo–miljön i kontrolloopen i mål och växlar upp med nya projekt. –Vi är väldigt stolta över vad vi har åstadkommit i samverkan med våra företagspartner. Arbetet har lett till 18 nya forskningsprojekt! säger projektledare och docent Benny Thörnberg.

Benny Thörnberg vid södra berget Sundsvall.

Projektets fokus har varit att utveckla ny teknik för att mäta och visualisera miljöparametrar över stora områden. Målet har även varit att öka förståelse och kunskap för mätteknik för att på så vis stärka och öka attraktionskraften för regionen och dess företag.

Tillsammans med våra företagspartners har MiLo lett till: 

  • 18 nya projekt som innebär en investering i regionen med cirka 45 miljoner kopplade till MiLo-området
  • 3600 deltagare i olika aktiviteter
  • 46 forskningsartiklar
  • 28 miljoner i skatteintäkter
  • 14 internationella doktorander, forskare och gästprofessorer

MiLo har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västernorrland, Härnösands kommun, Timrå kommun och Sundsvalls kommun. Projektpartner har varit RISE Research Institutes of Sweden. Ett tjugotal företagspartners har medverkat i projektet.   

Läs hela nyheten

Mer om projektet


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-01-20