Verksamheten vid Sports Tech Research Centre bedrivs inom ett av universitetets profilerade forskningsområden och har stark tonvikt på forskning inom sportteknologi, idrott och outdoor.

Sports Tech Research Centre

Forskningen kan delas in i tre huvudområden:

  • Biomekanik och prestandaoptimering

  • Människa och utrustning i samspel

  • Additiv tillverkning och materialteknik

Samtliga forskningsområden är tvärvetenskapliga och forskningen sker i stor utsträckning i samarbete med företag och andra forskargrupper både inom Mittuniversitetet och vid andra universitet.

Biomekanik och prestandaoptimering

Forskningen inom detta område behandlar biomekaniska analyser av människokroppens rörelser och optimering av olika sport- och idrottsaktiviteter. Exempel på problem vi studerar är hur ett cykel- eller skidlopp ska läggas upp för att sluttiden ska bli så kort som möjligt, med hänsyn tagen till banprofil, vindmotstånd och idrottarens fysiska kapacitet. Under beräkningarna används matematisk optimering knutet till olika modeller för kroppens förmåga att leverera effekt beroende på hur nära maximum man ligger eller hur långa perioder av återhämtning man haft under tidigare delar av loppet.

Exempel på andra problem vi studerar är hur förhållandet mellan fäste och glid bör vara på en skida beroende på skidåkarens arm- och benstyrka. I dessa studier görs jämförelser mellan teoretiska strategier och praktiska försök.  Forskargruppen har tagit fram rullskidor med variabelt fäste som gör att åkning på rullband kan efterlikna de förhållanden som råder vid åkning på snö. Nyligen invigdes även vårt vindtunnellaboratorium där skidåkare kan åka en simulerad banprofil.

Människa och utrustning i samspel

Varje sport har sin egen kravprofil som beskriver dess speciella behov av utrustning och dess krav på fysiologiska egenskaper hos utövarna. Eftersom sporter utvecklas kontinuerligt, både med avseende på fysiologiska krav och specialutrustning, måste forskningen följa med, och helst befinna sig i framkant av denna utveckling.

Delar av forskningen inom Sports Tech Research Centre fokuserar därför på utveckling av produkter för användning inom sport och outdoor. Vi studerar bland annat egenskaper hos olika material men även fysiologiska och biomekaniska aspekter som exempelvis om olika varianter av utrustning medför olika energiåtgång.

Ett treårigt Interregprojekt, NUCM Vinteridrott, har varit inriktat på att förbättra möjligheterna för idrottare med funktionsnedsättningar att utöva sina sporter. Projektet fortsätter i Sweden4all, vars huvudsyfte är att främja fysisk aktivitet och idrott för alla med funktionsnedsättning, oavsett tidigare idrottsvana, och därmed främja hälsan.

Inom detta forskningsområde samarbetar Sports Tech Research Centre med expertis inom fysiologi, idrottspsykologi, sensorik och informationsteknik/datateknik.

Additiv tillverkning och materialteknik

Forskningen inom additiv tillverkning, eller 3D printing, har uppstått som en spinoff till aktiviteter kring den avancerade apparatur som ursprungligen införskaffades för prototyptillverkning. Utrustningen används fortfarande för prototyptillverkning men utöver detta har den även fått en viktig medicinsk tillämpning.

Forskning och utveckling sker främst inom två områden, där vi idag är ledande i Sverige samt under etablering internationellt.

Det första området rör verksamhet som starkt influerats av idrottsmedicin där ofta frakturer med varierande svårighetsgrad behandlas. Implantat (plattor, rör och stammar) kan tillverkas utifrån röntgen-/CT-bilder för att skapa perfekt passform och behandling av frakturer.

Det andra området behandlar implantat med användning i huvud och käkregionerna. Här har redan ett flertal skarpa implantat tillverkats och framgångsrikt opererats in på patienter. Arbetet har bedrivits i samarbete med forskare från Uppsala universitet/Uppsala akademiska sjukhus, Lunds universitet/Skåne sjukhus och Göteborgs universitet/Sahlgrenska sjukhuset.

Ytterligare ett delområde som nu växer fram ligger inom materialutveckling. Nya material med unika egenskaper kommer att, till att börja med, inkluderas i prototyper av detaljer till alla branscher från verkstadsindustri, outdoor, sport till försvar och medicin. Här är målsättningen att tillsammans med innovativa företag utveckla nya förutsättningar för produktrealisering genom materialutveckling.

Kontakt