Sport Tech Research Centres nyhetsbrev informerar om aktuell forskning, ny kunskap, givande samarbeten och annat spännande som berör vår verksamhet. Nyhetsbrevet kommer ut 3-4 gånger per år.

Om du ha frågor om nyhetsbrevet eller din prenumeration är du välkommen att kontakta Anna B-Åkerblom, kommunikatör.

Tidigare nyhetsbrev