Utmaningar och möjligheter

Tis 20 mars 2018 10:24

Vilka utmaningar finns inom branschen, tillika möjligheter? En spaning på ISPO visar några mer eller mindre aktuella områden.

Ordmoln Hållbarhet ISPO
  • Överanvändning av olika begrepp för ordet hållbarhet. Hur ska man kunna orientera bland både egna och standardiserade definitioner och veta vad som är hållbart på "riktigt", oavsett var i värdekedjan man befinner sig? Riskerar begreppet att urholkas och företag som jobbar aktivt med hållbarhetsarbete att förlora sin trovärdighet?
  • Ökad konkurrens med liknande produkter, från de många små och medelstora företagen till de stora i branschen.
  • Digitaliseringen är här och hur drar branschen maximal nytta av det avseende produkter, tjänster och affärsmodeller?
  • Jämställdhet och jämlikhet inom sport- och outdoorbranschen. Är marknaden tillgänglig för alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, ålder, funktionalitet, sexuell läggning och klass? Finns det möjlighet att jobba mer med frågan för att skapa nya affärsmöjligheter och ökad innovationskraft?

Sidan uppdaterades 2018-03-21