Sports Tech besökte samarbetsuniversitet i USA

Tis 21 apr 2015 10:38

Den 13–16 april besökte Mikael Bäckström och Lars-Erik Rännar North Carolina State University och forskargruppen CAMAL – Centre of Additive Manufacturing and Logistics som leds av professor Ola Harrysson.

Lars-Erik Rännar, Ola Harrysson, Mikael Bäckström. North Carolina State University.
Lars-Erik Rännar, Ola Harrysson och Mikael Bäckström.

Mittuniversitetets rektor Anders Söderholm och Hans-Erik Nilsson, dekan vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, deltog också i besöket vars syfte var att utveckla samarbetet mellan de två universiteten. Studentutbyten på både bachelor- och masternivå diskuterades men även uppslag om gemensamma forskningsprojekt.

Mikael Bäckström och Lars-Erik Rännar gjorde även ett besök på Non-Woven Centre där man arbetar med textilier.  

 De har en mycket bra modell för hur man kan organisera samverkan med företag på olika nivåer, från grundforskning till mer tillämpad forskning. En modell vi ska inspireras av i vårt arbete, sa Lars-Erik Rännar efter besöket.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2016-10-03