Internationell gästprofessor till Sports Tech Research Centre

Fre 16 apr. 2021 10:29

Från 1 mars 2021 och ett år framåt är Ola Harrysson, professor vid North Carolina State University (NCSU) i USA, gästprofessor i maskinteknik vid Mittuniversitetet och Sports Tech Research Centre.

Ola Harrysson professor vid North Carolina State University

Ola är en av pionjärerna inom området additiv tillverkning med speciellt fokus på metall. Hans forskning har sedan tidigt 2000-tal varit världsledande och haft stor betydelse för utvecklingen och tillväxten inom området additiv tillverkning i metall, både i Sverige och världen. Han blir kontinuerligt inbjuden till seminarier riktade både mot akademi och industri i Sverige för att förmedla ett internationellt perspektiv på området och han är idag forskningsledare för ” Center for Additive Manufacturing and Logistics (CAMAL)” på NCSU.

- Det är otroligt kul och stimulerande att knyta till oss en så meriterad forskare som Ola. Genom åren har vi inom Sports Tech Research Centre både utmanats och inspirerats av forskningen i Olas grupp och nu får vi chansen att bygga upp riktigt starka relationer mellan oss, vilket jag hoppas kommer att gynna båda parter. Målbilden är att vi ska få till långsiktiga samarbeten inom både utbildning och forskning och på så sätt kan vi vara med och bidra till Mittuniversitetets centrala strategi kring internationalisering, säger Lars-Erik Rännar, professor i maskinteknik.  

Några ord med Ola Harrysson, ny gästprofessor

Vad forskar och undervisar du inom för område?

Jag undervisar i kurser i additiv tillverkning och produktutveckling. Har även undervisat kurser i traditionella tillverkningstekniker samt "Biomodeling". En stor del utav min forskning handlar om medicinska applikationer av additiv tillverkning av både plast och metall processer. I övrigt jobbar vi mycket med materialutveckling för additiv metalltillverkning samt efterbearbetning metallartiklar.

Hur kommer det sig att du har valt att arbeta hos oss?

Jag har haft samarbete med gruppen på Mittuniversitetet i många år och har besökt er flera gånger. Vi har länge letat efter en möjlighet att samarbete och detta var ett mycket bra tillfälle.

Vad har du för förväntningar på samarbetet?

Våra två grupper har olika erfarenheter av både undervisning och forskning inom additiv tillverkning och det är alltid bra att lära från varandra. Vi hoppas på att utveckla nytt undervisningsmaterial för additiv tillverkning och initiera forskningssamarbeten. Vi hoppas på att kunna ha studentutbyten inom snar framtid.    

Du har utnämnts till teknologie hedersdoktor vid Mittuniversitetet för din betydelse för utvecklingen av additiv tillverkning i Sverige och internationellt. Grattis! Tankar kring det?

Det är alltid roligt att bli uppmärksammad och jag ser fram emot ceremonin, när det nu kan bli av. 

Till sist, vad gör du när du inte ägnar dig åt forskning och undervisning?

Jag har många intressen som segling, vanligt fiske, flugfiske, mountain biking, dykning och snowboarding. Jag tycker om att vara ute i naturen. Andra intressen är matlagning och musik. Jag försöker involvera min son i så många olika aktiviteter som jag kan, så vi har mycket roligt tillsammans på helgerna. 

Läs mer om Ola Harrysson på North Carolina State University (NCSU) hemsida. 

Anställningen är finansierad av Mittuniversitetet och KK-stiftelsens satsning ”Rekryteringar 20”.


Sidan uppdaterades 2021-07-23