Nya anslag från Rolf och Gunilla Enströms stiftelse för forskning och utveckling

Tor 13 okt 2022 13:32

I början av sommaren erhöll Sports Tech Research Centre ytterligare medel från Rolf och Gunilla Enströms stiftelse för forskning och utveckling till en summa av 615 836 kronor.

B-huset, Campus Östersund

– Vi är väldigt tacksamma för stödet från stiftelsen, som betyder mer än de medel de har beviljat, eftersom det i sin tur utgör motivering för andra finansiärer att stöda forskningen ytterligare, säger Mikael Bäckström, centrumledare på Sports Tech Research Centre.

De ekonomiska tillskotten från Enströms stiftelse för forskning och utveckling kommer att användas som medfinansiering till projekt som sökt medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden, Eruf. Dessa anslag möjliggör forskningsprojekt inom avancerad materialutveckling för industriellt bruk. De bidrar även till lika villkor och hållbarhetsaspekter inom bland annat parasport samt en utökad samverkan med regionens företag.

Rolf och Gunilla Enströms stiftelse för forskning och utveckling har i år beviljat medel till en total summa av 615 836 kronor, uppdelat på fyra olika projekt som delvis löper parallellt till och med slutet av 2023. De fyra forskningsprojekten är:

  • Klassificeringsstöd med bioenergetisk modell
  • ”EB-Hard”: EBM som en påbyggnadsmetod för hårdmetall
  • ”Mono-EB”: Monokristallina material med EBM
  • ”UVS-VVK”: Ultra Violet Sensor – Väder Väderkammar Korrelation; Inköp av sensor för likvärdig mätningar av UV-exponering under utomhustester

Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2022-10-13