Vetenskaplig artikel sätter fingret på löpningsrelaterade överbelastningsskador

Fre 01 juli 2022 09:34

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel analyseras tidigare forskningsrön kopplade till överbelastningsskador vid löpträning. Artikeln bidrar till ökad kunskap för att motverka vanligt förekommande åkommor bland löpare.

Löpare på väg
Foto: sporlab/Unsplash

– Det som är unikt med vår undersökning är att vi genomfört en grundläggande litteraturstudie där vi identifierat tidigare forskning med fokus på löpning och specifika löpningsrelaterade skador, något sådant har inte gjorts tidigare, berättar Markus Kurz, doktorand vid Sports Tech Research Centre.

Markus Kurz är en av medförfattarna till forskningsartikeln som publicerades tidigare under året i den vetenskapliga tidskriften Sports Medicine, som överbryggar klyftan mellan vetenskap och praktisk tillämpning med fokus på främjande av motion och hälsa samt vetenskaplig bedömning, undersökning och förståelse av idrottsprestationer.

Tillsammans med forskare från Tyskland, USA och Australien har han undersökt publicerade forskningsartiklar som berör biomekaniska riskfaktorer vid distanslöpning – de skaderisker som är mest sannolika till följd av de krafter och rörelser som en löpare utsätts för genom sin löpning.

Med hjälp av detaljerade söksträngar som kombinerar dels löpning, dels åtta olika skadetyper som är vanligt förekommande hos långdistanslöpare, har forskarna identifierat relevanta forskningsartiklar i vetenskapliga databaser som de sedan utvärderat.

– Vi har valt att fokusera på de vetenskapliga artiklar som påvisat upprepade riskfaktorer för respektive skadetyp. Utifrån vårt urval har vi sedan kunnat sammanställa en översikt av forskningsläget, säger Markus Kurz.

Överbelastningsskador inom långdistanslöpning är ett utbrett problem och forskarna vill skapa en bättre förståelse för de biomekaniska riskfaktorerna för att sedan kunna hitta sätt att motverka dem.

– Utöver de vetenskapliga artiklarna har vi bland annat tittat på Strava data, där löpare delar med sig av sin löpningsstatistik, som genererats med hjälp av GPS. Där har vi sett en stor ökning av antalet användare det senaste året, vilket understryker att många människor är intresserade av just löpning, berättar Markus Kurz.

Det ökade intresset bidrar till behovet av att hitta lösningar på de skadelägen som kan uppstå.

– Fysioterapeuter och forskare kan utgå från vår artikel för att skapa specifika träning- och rehabiliteringsprogram för individuella löpare som drabbats av skador, eller för att förhindra skador helt och hållet. Det skulle även vara intressant om produktutvecklare av löparskor tar vår undersökning av biomekaniska riskfaktorer i beaktande när de vidareutvecklar framtidens löparskor. Eftersom skodesign är ett av de mest uppenbara sätten att påverka fotens biomekanik vid löpning är det ett viktigt verktyg för att anpassa fötternas rörelsemönster, menar Markus Kurz.

Artikelförfattarna hoppas att deras undersökning kan bidra till det fortsatta arbetet med att identifiera de biomekaniska riskfaktorer som löpare utsätts för.

– Utifrån våra grundläggande resultat ser vi fram emot mer forskning inom området som kan leda till en förbättring av individens förutsättningar att hålla sig skadefri, avslutar Markus Kurz.

Läs den vetenskapliga artikeln här


Sidan uppdaterades 2022-07-01