Stefan Roos – ny doktor i maskinteknik med inriktning sportteknologi och additiv tillverkning

Tis 17 okt. 2023 15:32

För några timmar sedan försvarade Stefan Roos sin doktorsavhandling inför ett tjugotal åhörare på Campus Östersund. Avhandlingen med titeln ”Electron beam powder bed processing of stainless steels” godkändes enhälligt av betygsnämnden.

Stefan Roos med handledare
Stefan tillsammans med huvudhandledaren Lars-Erik Rännar och bihandledarna Andrey Koptyug och Carlos Botero.

Stefans huvudhandledare har varit Lars-Erik Rännar. Bihandledare var Andrey Koptyug och Carlos Botero, samtliga verksamma vid Sports Tech Research Centre. Opponent var Prof. Iain Todd från University of Sheffield. Betygsnämnden bestod av professor Eduard Hryha från Chalmers tekniska högskola, professor Urban Wiklund, Uppsala universitet och docent Maria Asuncion Valiente Bermejo från Högskolan Väst.

Om avhandlingen

Additiv tillverkning är på bred frammarsch. En av teknologierna för additiv tillverkning är Electron beam powder bed fusion som med hjälp av elektronstråle smälter metallpulver till färdiga komponenter. Idag saknar teknologin mer eller mindre helt processparametrar för rostfria stål, därmed begränsas möjligheten för tillämpningar, trots att materialet är så vida använt.

I denna avhandling undersöks möjligheten att processa rostfritt stål och vad de resulterande materialegenskaperna blir. Resultaten visar också på vad effekterna på det slutliga materialet blir vid användning av olika processparametrar. Avslutningsvis visas en ny metod för att få information om elektronstrålens energidistribution, något som har stor påverkan på resultatet från processen.

Läs avhandlingen här

Bilder från Stefan Roos disputation

Stefan Roos disputation

av

Stefan Roos disputation

Stefan Roos avhandling

av

Stefan Roos avhandling

Åhörare vid disputationen

av

Åhörare vid disputationen

Stefan Roos och Prof. Iain Todd

av

Stefan Roos och Prof. Iain Todd

Stefan Roos och Prof. Iain Todd

av

Stefan Roos och Prof. Iain Todd

Stefan Roos disputation på Campus Östersund

av

Stefan Roos disputation på Campus Östersund

Åhörare

av

Åhörare

Stefan i samtal med Jonas Danvind och Lars-Erik Rännar

av

Stefan i samtal med Jonas Danvind och Lars-Erik Rännar

Åhörare

av

Åhörare

Stefan Roos med handledare, opponent och betygsnämnd

av

Stefan Roos med handledare, opponent och betygsnämnd

Guldmedalj!

av

Guldmedalj!


Sidan uppdaterades 2023-10-17