Spännande balanstester i klimattunneln med österrikiska forskare

Mån 02 jan 2023 00:00

Sports Tech Research Centre samarbetar sedan flera år tillbaka med forskare vid FH Technikum i Wien. Samarbetet, som innefattar både forskning och ett utbytesprogram för masterstudenter, har lett till det pågående projektet om balansstudier, med och utan vind, i forskningscentrumets klimattunnel.

Alpinåkare balanserar inne i vindtunneln

I mitten av november besökte professor Anton Sabo från Fachhochschule Technikum Wien och den nyantagne doktoranden vid Mittuniversitetet Otto Hoffstätter klimattunneln på Campus Östersund för att utföra olika balanstester på längdskidåkare, skidskyttar och alpina skidåkare.

– Vi har under en längre tid utvecklat olika balanssystem och nya parametrar som vi nu ska testa. I vanliga fall används den här typen av teknik i rehabiliteringsprocessen för patienter med Parkinsons eller patienter som drabbats av stroke. Vi vill förbättra tekniken och jag har nu byggt upp ett system som riktar sig mot olympiska atleter inom spridda sporter såsom golf, handboll och alpin skidåkning. Vi är här under två dagar för att utföra mätningar med och utan vindpåverkan, berättar professor Anton Sabo.

 

Balanstest i klimattunneln på Sports Tech Research Centre.

 

Posturografi, som tekniken kallas, är förhållandevis obeforskad inom andra områden än gång- och löpning. För skididrotten är vetenskapsområdet extra viktigt som en koppling mot biomekaniska system.

– De genomförda proverna inom alpint och skidskytte i klimattunneln, som har inneburit vindbelastning, har gett oss en bra start i förståelsen om hur de autonoma respektive viljestyrda balansstrategierna kan fungera vid skidsport, säger Mikael Bäckström, centrumledare vid Sports Tech Research Centre.

Samarbetet mellan lärosätena har pågått sedan 2004 då Anton Sabo och Mikael Bäckström träffades på en konferens i Kalifornien.

– Varje gång som vi har träffats på olika konferenser runtom i världen har vi pratat om att samarbeta mer kring vår forskning. Vi är experter inom olika områden och kan därför bidra med olika kompetenser, till exempel jobbar vi mycket med ”motion capture” och sportutrustning i Wien. Vi har ett mycket gott samarbete sinsemellan och känner inget behov av att skydda våra respektive forskningsresultat, utan delar istället med oss av våra kunskaper. Jag har rest till Östersund sedan 2015 och det här är mitt sjunde besök vid Mittuniversitetet där jag får möjlighet att utföra tester i klimattunneln. Jag ser fram emot ett utökat samarbete mellan våra lärosäten, avslutar Anton Sabo.


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-02-08