Industrins ökade behov möts upp av ny magisterutbildning i additiv tillverkning

Mån 13 mars 2023 12:10

I höst startar Mittuniversitetet en ny magisterutbildning i additiv tillverkning, som är ett svar på industrins behov av utökad kompetens inom området. Mikael Schuisky, VP och chef för Sandviks affärsenhet Additive Manufacturing Services, är en av dem som spår en god framtid för utexaminerade studenter.

Mikael Schuisky, Sandvik
Mikael Schuisky, VP och chef för Sandviks affärsenhet Additive Manufacturing Services. Pressfoto: Sandvik

– Behovet av kompetent, utbildad personal som förstår de här nya teknikerna ökar hela tiden. När man tittar på marknadsanalyser ur ett globalt perspektiv kommer antalet nya metallprintrar som installeras under 2023 att öka med 6000 exemplar över hela världen. Fram till år 2026 kommer den siffran att dubbleras till 12 000 per år, så personerna som behövs för att sköta printrarna, samt de som designar komponenterna som ska köras i dem, efterfrågas alltmer, menar Mikael Schuisky.

Additiv tillverkning, i vardagligt tal kallat 3D-printing, är en relativt ny teknik som nu är på frammarsch inom den moderna industrin. Tekniken förväntas öppna upp för nya sätt att ta sig an produktion av komplexa detaljer och produkter i metall.

– 6000 metallprintrar per år kanske låter mycket, men nyinstallationen av klassisk bearbetningsutrustning så som fräsar och svarvar är i storleksordningen 100 000 per år. Additiv tillverkning är fortfarande en liten del av den befintliga produktionsteknologin, men växer ganska snabbt och det vi vill vara förberedda på. När vi väl har tagit steget att börja producera med de här teknikerna är det svårt att gå tillbaka, eftersom de möjliggör design som inte går att ta fram på andra sätt, fortsätter han.

 

Både nationella och internationella behov

– Sverige sitter i ett ganska bra läge med flyg-, bil- och försvarsindustrin där det finns ett behov av additiv teknologi både för framtida produkter och reservdelar till gamla produkter. När det väl tar fart kommer det att stå maskiner som bygger komponenter på olika ställen, det är jag helt säker på. Men hur snabbt det går och hur stort det blir beror på vilka produkter det gäller. Internationellt växer det också, exempelvis inom flygplansindustrin men även inom medicinsk implantatproduktion. Vissa industrier kommer att ställa om från mycket bearbetning till att ha signifikant mycket 3D-printing, säger Mikael Schuisky.

Mittuniversitetets ettåriga magisterutbildning ska kunna bidra till delar av industrins behov av kompetensförsörjning inom additiv tillverkning de kommande åren.

– Bara att få ut ingenjörer med en generell kunskap om design för additiv tillverkning och en generell förståelse för tekniken tror jag gör att vi potentiellt plockar bort det första introduktionsåret i industrin. De kommer redan ha tankesättet med sig. Vår förhoppning med Mittuniversitetets magisterprogram är att det ska examineras ett antal kompetenta studenter som kan vara möjliga för Sandvik att rekrytera, menar han.

 

Fokus på innovation, design och jämställdhet

Den nya tekniken öppnar inte bara upp för alternativa lösningar inom industrin. Målet för Sandvik innefattar även en mer jämställd arbetsplats.

– För att locka till oss de bästa kandidaterna gäller det att vi skapar kulturer och miljöer där alla trivs. Jag har en förhoppning om att få se fler kvinnor inom området, och vill visa att det här inte bara är en mansdominerad sfär. Jag tror också att om studenter får leka med den designfrihet som additiv tillverkning erbjuder, innebär det i sin tur att vi kan vara innovativa i att hitta produktlösningar och möjligheter framåt. Det gäller att skapa de kreativa hjärnorna vi behöver i framtiden, avslutar Mikael Schuisky.

Läs mer om programmet


Sidan uppdaterades 2023-03-17