Forskare medverkade på International Week i Wien

Mån 19 juni 2023 10:00

Mikael Bäckström, Lars-Erik Rännar och Andrey Koptyug från Sports Tech Research Centre deltog som Sveriges representanter i det årliga eventet International Week som gick av stapeln i den österrikiska huvudstaden i slutet av maj.

Lars-Erik Rännar och Mikael Bäckström på promenad i Wien
Lars-Erik Rännar och Mikael Bäckström på språng under International Week i Wien. Foto: Fabian Orner.

International Week arrangeras av UAS Technikum Wien sedan ett antal år tillbaka. Syftet är att knyta samman universitet och samverkanspartners i olika forskningsprojekt och utbildningsprogram. Vid årets träff medverkade 46 deltagare från länder som Tjeckien, Nederländerna, Tyskland, Danmark, Schweiz, Frankrike, Portugal, Sverige, Finland, Mongoliet, USA, Brasilien and Argentina.

 

Andrey Koptyug i samspråk med deltagare på International Week

Andrey Koptyug i samtal med andra deltagare på International Week. Foto: Fabian Orner.

 

Årets event fokuserade på hållbarhetsaspekter i både forsknings- och utbildningssammanhang där deltagarna interagerade genom föreläsningar och i mindre diskussionsgrupper. Lars-Erik Rännar berättade om vår nya magisterutbildning i additiv tillverkning och Mikael Bäckström och Andrey Koptyug presenterade forskningen vid Sports Tech Research Centre. Diskussioner kring samarbetet med Master by Research-programmet fortskred, liksom handledning och samarbete med doktoranden Otto Hofstätter, baserad i Wien.

 

UAS Technikum Wien

International Week arrangeras av UAS Technikum Wien. Foto: Fabian Orner.

 

Deltagandet på International Week handlar främst om att stärka relationerna till UAS Technikum Wien och övriga intressenter kring samarbetsfrågor inom både forskning och utbildningsutbud, vilket går hand i hand med Mittuniversitetets övergripande internationaliseringsarbete.

Läs mer om årets International Week


Sidan uppdaterades 2023-06-19