Forum för genusvetenskap samarbetar med forskare över hela världen

15008169-lika-lon.jpg

Forum för genusvetenskap är inrättat av rektor som en universitetsövergripande miljö för att främja genusforskningen på Mittuniversitetet.

Inom forum för genusvetenskap finns en rad nationella och internationella nätverk knutna till pågående forskning. Det handlar både om samarbeten som kan vara långvariga men också mer tillfälliga projekt som uppstår och sedan försvinner igen. Det här har gett ett stort nätverk av forskare över hela världen som någon gång har varit knutna till forum för genusvetenskaps verksamhet.

Våra publikationer visar också på en stor bredd av samarbeten med forskare på både nationella och internationella arenor.

Kontakt

Föreståndarinna, FGV
Katarina Giritli-Nygren
Telefon: 010-142 88 43
E-post: katarina.giritli-nygren@miun.se