Entreprenörskapsdagarna i Östersund, 7-8 okt 2014

I år hölls den femte konferensen där deltagarna, liksom tidigare år, fick ta del av ett intressant innehåll. Under två dagar bjöd vi på inspirerande och spännande entreprenörer, kreativa organisationer och framträdande internationella forskare som diskuterade, delade med sig av idéer och gav sin syn på framväxten av ett bredare entreprenörskap.

Årets tema "Det nya entreprenörskapet och välfärdsamhällets utmaningar" ställde frågor om hur en breddad syn på entreprenörskap kan bidra till nya modeller för utveckling av välfärd i samhället.

Under konferensen utsågs Årets sociala entreprenör och i år gick priset till Michel Issa, multientreprenören med stort hjärta.

Program entreprenörsskapsdagarna 2014

Årets sociala entreprenör