Ett år fyllt av forskning och nätverksaktiviteter

CERs nionde verksamhetsår överträffade förväntningarna. Forskningsmässigt nåddes de uppsatta målen och CERs forskare fick under senare delen av året såväl internationella uppdrag som internationella utmärkelser för god forskningskvalitet och likaså uppdrag i vetenskapliga råd och tillsynsnämnder på den nationella arenan.

20161027_125654.jpg

Just nu sammanställs årets kortrapporter baserade på våra senaste internationella publiceringar. 

Efter den traditionsenliga CER-dagen i Stockholm i slutet av oktober följde en intensiv period av olika nätverksaktiviteter. Den 9 november hölls ett frukostmöte på temat bostadsrättsföreningars ekonomi och sparande. Till CERs stora kvällsevent veckan därefter bjöds Anna Tebelius Bodin in för att tala på temat ”den analoga hjärnan i den digitala tillvaron” inför över 200 åhörare. Två dagar senare, den 17 november, var det dags för en välbesökt paneldebatt om kompetensförsörjning och tio dagar senare fanns Revisorsinspektionens chef, Per Johansson, i Sundsvall för att delta i ett seminarium om morgondagens utbildnings- och kompetenskrav för revisorer. December månad inleddes med en hållbarhetsdag, där deltagarna fick varsitt exemplar av vår bok ”Hållbarhetens många ansikten” och ta del av den första i en serie poddar på hållbarhetstemat. Hållbarhetsdagen följdes upp med ett luciafika för CER-nätverket. 

Utöver detta genomfördes det numera traditionsenliga student- och näringslivsminglet och olika näringslivsinslag på de företagsekonomiska kurserna på Mittuniversitetets ekonomprogram, bl.a. innefattande två praktikperioder för de studenter som läser  redovisningsinriktningen. Extra roligt är det att konstatera att flera av våra studenter får anställning vid det företag eller den offentliga organisation där de praktiserat, så även i år.