Frukostseminarium med fokus på kompetensförsörjning med breddad rekrytering

Varmt välkommen till årets tredje frukostseminarium den 15 november med fokus på kompetensförsörjning med breddad rekrytering.

3652029-hands-holding-plant.jpg

Många branscher står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och rekrytering - breddad rekrytering innebär inte bara en ökad rekryteringsbas, utan berikar också arbetsplatsen genom en mix av nationaliteter, kulturer och kompetenser menar Eva-Lisa Söderhäll på Com Hem/Tele2 som stärkt sin verksamhet genom integrationsprojekt.

Hör Eva-Lisa Söderhäll berätta mer om Com Hem/Tele2s spännande projekt på frukostseminariet. Medverkar gör även Saleh Dirawi och Pia Söderlund från Sundsvalls kommun som jobbar med integrationsfrågor på kommunen, bland annat genom sitt språkvänsprojekt.

Upplägg:
Efter kortare presentationer av projekten, deltar Eva-Lisa Söderhäll, Saleh Dirawi och Pia Söderlund i panelsamtal där du har möjlighet att ställa dina frågor. Moderator: Edith Andresen, CER.

Plats: Nordea (vängåvan), styrelserummet. Ingång från Esplanaden.
Datum: Fredag 15 november 2019.
Tid: Kl. 07.30 - 09.00. Kaffe/te och smörgås serveras från kl 07.30. Seminariet börjar kl 08.00.
Sista anmälningsdag: 13 november.
Arrangör: Arbetsgruppen för befintliga medarbetare, CER-nätverket.
Frågor? Kontakta sammankallande i arbetsgruppen, Charlotta Dückhow, charlotta.dueckhow@lfy.se

Anmäl dig här