Ledningsgruppsmöte i CER-nätverket

Plats: Nordea (Kolvägen)