Arbetsgruppsmöte "Befintliga medarbetare i branscherna"

Plats: Mittuniversitetets lokaler.

Miunskylt-1 foto Pelle Fredriksson.jpg