Arbetsgrupp för befintliga medarbetare i branscherna

CER-nätverkets arbetsgrupp för befintliga medarbetare har vuxit fram ur ett behov av gemensamma utvecklingsambitioner inom de fem CER-branscherna. Här nedan finns mer information om denna arbetsgrupp och genomförda aktiviteter.

Arbetsgruppens medlemmar

  • Amendo - Pernilla Keusch
  • CER - Edith Anddresen
  • Handelsbanken – Lena Pääjärvi
  • HSB Södra Norrland – Camilla Bylund
  • Lilium - Camilla Granat
  • Länsförsäkringar Västernorrland – Charlotta Dückhov (sammankallande)
  • Mitthem – Anette Bergman
  • Nordea – Petra Hammarström 
  • Pro&Pro – Måns Fahlander
  • SPV – Sofia Suomalainen

Målgrupp

Befintliga medarbetare i de företag och organisationer som ingår i CER-nätverket. 

Uppdrag

Ge ökade möjligheter till personlig utveckling och ökad kompetens bland medarbetarna samt skapa incitament för att medarbetare och organisationer ska bli goda ambassadörer för regionen.

Genomförda aktiviteter 

2020-09-04 – Webbinarium om ungas psykiska ohälsa
Deltagande organisationer: Bolagsverket, Deloitte, Diös, Folksam, Handelsbanken, HSB, If, Lilium, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun, Timrå kommun
Medverkande från CER: Edith Andresen

2020-05-14 – Webbinarium om ovisshet och oro i Coronatider
Deltagande organisationer: Amendo, Bolagsverket, Deloitte, Folksam, Handelsbanken, HSB, Härnösands kommun, If, Lilium, Länsförsäkringar Västernorrland, Mitthem, Nordea, Pro&Pro, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun, Timrå kommun
Medverkande från CER: Edith Andresen, Lena Burman, Peter Öhman

2020-02-14 – Seminarium om hälsa och mående
Deltagande organisationer: Amendo, Bolagsverket, Handelsbanken, HSB, If, Lilium, Länsförsäkringar Västernorrland, Mitthem, Nordea, Pro&Pro, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun
Medverkande från CER: Lena Burman

2019-12-06 – Adventsfika
Deltagande organisationer: Bolagsverket, Handelsbanken, HSB, If, Lilium, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun
Medverkande från CER: Edith Andresen, Lena Burman, Jimmy Jaldemark

2019-11-15 – Seminarium om kompetensförsörjning genom breddad rekrytering
Deltagande organisationer: Amendo, Deloitte, Handelsbanken, If, Lilium, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Pro&Pro, SPV, Sundsvalls kommun, Timrå kommun
Medverkande från CER: Edith Andresen, Lena Burman

2019-09-27 – Seminarium om förändringsledning
Deltagande organisationer: Amendo, Bolagsverket, Handelsbanken, HSB, If, Lilium, Länsförsäkringar Västernorrland, Mitthem, Nordea, PwC, Skandia, Timrå kommun
Medverkande från CER: Lena Burman

2019-05-08 – Kvällsföreläsning om ledarskap och mångfald
Deltagande organisationer: Deloitte, Handelsbanken, HSB, Härnösands kommun, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Pro&Pro, PwC, SEB, Skandia, SPV
Medverkande från CER: Edith Andresen, Lena Burman, Heléne Lundberg

2019-02-15 – Seminarium om inkludering på arbetsplatsen
Deltagande organisationer: Amendo, Deloitte, Folksam, Handelsbanken, HSB, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Pro&Pro, SEB, SPV
Medverkande från CER: Edith Andresen, Lena Burman

2018-12-14 – Adventsfika
Deltagande organisationer: Amendo, Forma, Handelsbanken, HSB, Länsförsäkringar
Västernorrland, Mitthem, Nordea, Skandia
Medverkande från CER: Edith Andresen, Åsa Nyberg

2018-05-23 – Kvällsföreläsning "Sjukt stressad?" på temat hållbara människan. 
Deltagande organisationer: Amendo, Bolagsverket, Deloitte, Diös, Folksam, Handelsbanken, HSB, Länsförsäkringar Västernorrland, Mitthem, Nordea, PwC, Region Västernorrland, SEB, SPV
Medverkande från CER: Edith Andresen, Lena Burman, Peter Öhman

2018-04-19 – Seminarium om nätverksledarskap
Deltagande organisationer: Amendo, Forma, Handelsbanken, Länsförsäkringar Västernorrland, Mitthem, Nordea, SPV
Medverkande från CER: Edith Andresen, Lena Burman

2017-12-08 – Adventsfika
Deltagande organisationer: Deloitte, Diös, Handelsbanken, HSB, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Mitthem, Nordea, PwC, SPV
Medverkande från CER: Christer Strandberg

2017-11-15 – Kvällsföreläsning om hjärnforskning på lättsamt sätt
Deltagande organisationer: Amendo, Bolagsverket, Deloitte, Handelsbanken, Hemfosa, HSB, Länsförsäkringar Västernorrland, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Nordea, NP3 fastigheter, PwC, SPV, Sundsvalls kommun
Medverkande från CER: Edith Andresen, Lina Bellman, Anna Burström, Anna-Maria Jansson, Prerna Kumar, Heléne Lundberg, Ulrika Sjödin, Christer Strandberg, Peter Öhman

2017-11-09 – Seminarium om bostadsrättföreningars ekonomi och sparande
Deltagande organisationer: Forma, Handelsbanken, HSB, KPMG, Nordea, Swedbank, Sundsvalls kommun, Swedbank
Medverkande från CER: Heléne Lundberg, Alexander Rad

2017-09-29 – Seminarium om hållbar kommunikation
Deltagande organisationer: Amendo, Folksam, Handelsbanken, HSB, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, NP3 fastigheter, PwC, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun
Medverkande från CER: Edith Andresen

2017-05-19 – Seminarium om att våga tala inför andra på temat hållbar människa
Deltagande organisationer: Amendo, Deloitte, Folksam, Handelsbanken, HSB, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun
Medverkande från CER: Edith Andresen, Heléne Lundberg, Mustafa Nourallah

2017-02-17 – Seminarium om situationsanpassat ledarskap på temat hållbar människa
Deltagande organisationer: Bolagsverket, Deloitte, Diös, Folksam, Handelsbanken, HSB, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, NP3 fastigheter, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun
Medverkande från CER: Heléne Lundberg, Mustafa Nourallah, Christer Strandberg

2016-12-16 – Adventsfika
Deltagande organisationer: Deloitte, Diös, Forma, Handelsbanken, HSB, If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, NP3 fastigheter, PwC, SPV, Sundsvalls kommun, Trygg-Hansa
Medverkande från CER: Edith Andresen, Heléne Lundberg, Christer Strandberg, Peter Öhman

2016-06-03 – Seminarium om Ledarskap i en ”familjär” företagskultur
Deltagande organisationer: Deloitte, Diös, Handelsbanken, HSB, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, NP3 fastigheter, SEB, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun, Swedbank
Medverkande från CER: Heléne Lundberg

2016-02-12 – Seminarium om medarbetarskap
Deltagande organisationer: Folksam, Handelsbanken, HSB, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun, Trygg-Hansa
Medverkande från CER: Edith Andresen, Heléne Lundberg, Alexander Rad

2015-11-24 – Uppdragsutbildning i Extern redovisning A (7,5 hp)
Deltagande organisationer: Bolagsverket, SPV.
Medverkande från CER: Heléne Lundberg

2015-11-20 – Seminarium om hur man leder organisationer i medial kris
Deltagande organisationer: Deloitte, Folksam, Handelsbanken, HSB, If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Mitthem, Nordea, NP3 fastigheter, PwC, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun, Trygg Hansa.
Medverkande från CER: Edith Andresen, Alexander Rad, Christer Strandberg, Åsa Yderfält, Peter Öhman

2015-05-28 - Final CER:s Friskvårdsresa
Deltagande organisationer: Deloitte, Diös, Folksam, Grant Thornton, Handelsbanken, HSB, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, SEB, Skandia, SPV, Swedbank.
Medverkande från CER: Heléne Lundberg, Magnus Norberg, Åsa Yderfält, Peter Öhman.

2014-11-06 – Medarbetarträff om beslutsfattande
Deltagande organisationer: Bolagsverket, Deloitte, Folksam, Grant Thornton, Handelsbanken, HSB, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, SEB, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun.
Medverkande från CER: Lina Bellman, Heléne Lundberg, Magnus Norberg, Peter Öhman

2014-04-03 – Kickoff CERs Friskvårdsresa
Deltagande organisationer: Deloitte, Diös, Folksam, Grant Thornton, Handelsbanken, HSB, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, SEB, Skandia, SPV, Swedbank.
Medverkande från CER: Edith Andresen, Heléne Lundberg, Åsa Nordin, Alexander Rad, Peter Öhman

2014-02-21 – Medarbetarträff med ledarskapsföreläsning
Deltagande organisationer: Deloitte, Folksam, Handelsbanken, HSB, If, Nordea, Norrporten, SEB, Skandia, SPV

2014-02-07 – Friskvårdsworkshop
Deltagande organisationer: Grant Thornton, HSB, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Norrporten, SEB, Skandia, Swedbank
Medverkande från CER: Åsa Nordin, Peter Öhman

2013-12-06 – Friskvårdsworkshop
Deltagande organisationer: Grant Thornton, Handelsbanken, HSB, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, SEB, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun, Swedbank
Medverkande från CER: Peter Öhman

2013-11-08 – Medarbetarträff om hälsofrämjande ledarskap
Deltagande organisationer: Diös, Deloitte, Folksam, Handelsbanken, HSB, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, Skandia, SPV
Medverkande från CER: Heléne Lundberg, Åsa Nordin

2013-08-28– Miljöworkshop
Deltagande organisationer: Deloitte, HSB, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Norrporten, Skandia, SPV

2013-06-14 – Träff med Riksbankschefen
Deltagande organisationer: Länsförsäkringar Västernorrland, Swedbank.

2013-06-12 – Friskvårdsworkshop
Deltagande organisationer: Deloitte, Folksam, Grant Thornton, Handelsbanken, If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun.
Medverkande från CER: Heléne Lundberg, Åsa Nordin, Peter Öhman.

2013-03-22 – Friskvårdsworkshop
Deltagande organisationer: Deloitte, Folksam, Handelsbanken, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Norrporten, Nordea.

2013-03-15 – Medarbetarträff om kommunikativt ledarskap
Deltagande organisationer: Deloitte, Grant Thornton, Handelsbanken, HSB, If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Skandia, SPV, Swedbank.
Medverkande från CER: Heléne Lundberg.

2012-11-28 – Medarbetarträff om ledarutveckling
Deltagande organisationer: Deloitte, Grant Thornton, Handelsbanken, HSB, If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Skandia, SPV, Swedbank.
Medverkande från CER: Heléne Lundberg.

2012-11-09 – Miljöworkshop
Deltagande organisationer: Deloitte, HSB, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Norrporten, Nordea, SPV

2012-09-28 – Miljöworkshop
Deltagande organisationer: Deloitte, HSB, If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Norrporten, SPV
Medverkande från CER: Heléne Lundberg

2012-05-29 – Miljöworkshop
Deltagande organisationer: Deloitte, HSB, If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Norrporten, Nordea, SPV
Medverkande från CER: Heléne Lundberg

2012-05-14 – Medarbetarträff om företagande och sparande i Stadshuset
Deltagande organisationer:
Deloitte, Diös, Ernst & Young, Folksam, Grant Thornton, Handelsbanken, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, PwC, Skandia, SPV, Swedbank.
Medverkande från CER: Edith Andresen, Heléne Lundberg, Marzena Nordin, Peter Öhman.

2012-02-02 – Medarbetarträff om kundvård och serviceanda i Tonhallen
Deltagande organisationer:
Deloitte, Diös, Ernst & Young, Folksam, Grant Thornton, Handelsbanken, HSB, If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, PwC, Skandia, SPV, Swedbank.
Medverkande från CER: Charlotte Barta, Heléne Lundberg, Christer Strandberg, Peter Öhman.