Ledningsgruppens medlemmar

CER - Peter Öhman

Diös – Sofie Stark

Lilium – Ann-Charlotte Uhlin

Länsförsäkringar Västernorrland – Christoffer Jonsson (sammankallande)

Nordea – Susanne Olsson

PwC – Christine Larsson Schedin

SPV – Katarina Nordensson

Sundsvalls kommun (Näringslivsbolaget) – Eva Nyh Hederberg

 

Målgrupp

Företagsledningar inom branschen samt nätverksgruppen.

Uppdrag

Ordna utvecklingsprogram för nätverket, gemensamma nätverksträffar, marknadsföring av nätverket, branschkartläggningar samt arbete för regional tillväxt.

Genomförda aktiviteter

2019-05-23 – Föredrag om global avmattning, försiktiga centralbanker och en mycket svag krona
Deltagande organisationer: HSB, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Skandia, SPV
Medverkande från CER: Edith Andresen, Lena Burman, Maria Öström

2018-03-01 – Seminarium 2 ”Världens bästa rådgivningsregion”
Deltagande organisationer: Bolagsverket, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea
Medverkande från CER: Edith Andresen, Peter Öhman

2018-02-01 – Seminarium 1 ”Världens bästa rådgivningsregion”.
Deltagande organisationer: Bolagsverket, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, SEB, Skandia, SPV.
Medverkande från CER: Edith Andresen, Peter Öhman.

2017-11-17 – Paneldiskussion om kompetensförsörjning
Deltagande organisationer: Amendo, If, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Nordea, PwC, SEB, Sundsvalls kommun, Swedbank.
Medverkande från CER: Christer Strandberg, Olof Wahlberg, Peter Öhman

2017-02-01 – Seminarium om åtta myter om pension
Deltagande organisationer: Bolagsverket, Handelsbanken, HSB, KPMG, SEB, SPV, Sundsvalls kommun, Trygg-Hansa
Medverkande från CER: Heléne Lundberg

2016-12-13 – Föredrag om makroekonomi och ekonomisk politik
Deltagande organisationer: If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, SEB, SPV, Sundsvalls kommun, Swedbank
Medverkande från CER: Anna-Maria Jansson, Lovisa Högberg, Christer Strandberg, Åsa Yderfält

2016-04-20 – Seminarium om lokaliseringsprojektet
Deltagande organisationer: Amendo, Deloitte, Folksam, HSB, If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Mitthem, Nordea, Norrporten, SEB, Skandia, Sundsvalls kommun
Medverkande från CER: Edith Andresen, Peter Öhman

2016-02-26 – Seminarium om digitalisering av kundrelationer
Deltagande organisationer: Bolagsverket, Deloitte, Handelsbanken, HSB, If, KPMG, Nordea, SEB, Skandia, Sundsvalls kommun, SPV, Trygg-Hansa
Medverkande från CER: Edith Andresen, Heléne Lundberg, Christer Strandberg, Peter Öhman

2014-05-06 - Nätverksträff för medlemmar i CER-nätverket Deltagande organisationer: Deloitte, Handelsbanken, HSB Mitt, Nordea, PwC, SPV Medverkande från CER: Helen Lundberg, Magnus Norberg, Åsa Nordin, Alexander Rad, Aron Thyr, Peter Öhman

2013-12-03 – Integrationsseminarium för medlemmar i CER-nätverket Deltagande organisationer: Deloitte, Folksam, Grant Thornton, Handelsbanken, HSB Mitt, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, PwC, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun, Swedbank Medverkande från CER: Edith Andresen, Lina Bellman, Sabine Gebert Persson, Einar Häckner, Martin Johanson, Heléne Lundberg, Magnus Norberg, Åsa Nordin, Alexander Rad, Ulrika Sjödin, Christer Strandberg, Aron Thyr, Eva Wallerstedt, Olof Wahlberg, Peter Öhman

2013-12-03 – Nätverksträff för medlemmar i CER-nätverket Deltagande organisationer: Deloitte, Ernst & Young, Folksam, Grant Thornton Handelsbanken, HSB Mitt, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, PwC, SPV, Sundsvalls kommun, Swedbank Medverkande från CER: Edith Andresen, Lina Bellman, Sabine Gebert Persson, Einar Häckner, Martin Johanson, Heléne Lundberg, Magnus Norberg, Åsa Nordin, Alexander Rad, Ulrika Sjödin, Aron Thyr, Eva Wallerstedt, Olof Wahlberg, Peter Öhman

2013-05-16 – Nätverksträff för medlemmar i CER-nätverket Deltagande organisationer: Deloitte, Folksam, Handelsbanken, HSB Mitt, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, PwC, SPV Medverkande från CER: Sabine Gebert Persson, Heléne Lundberg, Magnus Norberg, Marzena Nordin, Åsa Nordin, Peter Öhman

2012-12-06 – Nätverksträff för medlemmar i CER-nätverket Deltagande organisationer: Deloitte, Grant Thornton, Handelsbanken, HSB Mitt, If, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, Skandia, SPV Medverkande från CER: Lina Bellman, Heléne Lundberg, Marzena Nordin, Åsa Nordin, Alexander Rad, Olof Wahlberg, Peter Öhman

2012-05-08 – Nätverksträff för medlemmar i CER-nätverket Deltagande organisationer: Folksam, Grant Thornton, Handelsbanken, HSB Mitt, If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, PwC, Skandia, SPV Medverkande från CER: Charlotte Barta, Lina Bellman, Anna-Maria Jansson, Heléne Lundberg, Marzena Nordin, Åsa Nordin, Alexander Rad, Olof Wahlberg, Peter Öhman

2011-12-16 – Möte med Sundsvalls kommun om kommunens fortsatta utveckling Deltagande organisationer: Sundsvalls kommun Medverkande från CER: Charlotte Barta, Peter Öhman

2011-12-14 – Presentation av CER för ledningen för ett indiskt callcenterföretag Deltagande organisationer: Sundsvalls kommun Medverkande från CER: Charlotte Barta, Peter Öhman

2011-12-01 – Nätverksträff för medlemmar i CER-nätverket Deltagande organisationer: Deloitte, Ernst & Young, Grant Thornton, Handelsbanken, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, SEB, SPV, Sundsvalls kommun Medverkande från CER: Charlotte Barta, Lina Bellman, Anna-Maria Jansson, Christer Strandberg, Peter Öhman

2011-11-11 – Presentation av branschkartläggning Deltagande organisationer: Deloitte, Dina Försäkringar, Ernst & Young, Folksam, HSB Mitt, If, KPA, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Moderna Försäkringar, Nordea, Norrporten, Norrvidden, NPG Life & Pension, PwC, SEB, Skandia, SPV, Trygg Hansa Medverkande från CER: Charlotte Barta, Åsa Nordin

2011-09-14 – Monter på Västernorrlandsmötet Deltagande organisationer: Nordea Medverkande från CER: Edith Andresen, Charlotte Barta, Åsa Nordin, Tommy Roxenhall, Olof Wahlberg, Peter Öhman

2011-05-05 – Nätverksträff för medlemmar i CER-nätverket Deltagande organisationer: Danske Bank, Deloitte, Ernst & Young, Folksam, Grant Thornton, HSB Mitt, Härnösands kommun, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, PwC, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun, Swedbank Medverkande från CER: Edith Andresen, Lina Bellman, Sabine Gebert Persson, Anna-Maria Jansson, Heléne Lundberg, Ulrika Sjödin, Olof Wahlberg, Eva Wallerstedt, Peter Öhman

2010-11-23 – Nätverksträff för medlemmar i CER-nätverket Deltagande organisationer: Ernst & Young, Grant Thornton, Handelsbanken, If, KPA, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Nordea, Norrporten, Norrvidden, NPG Life & Pension, PwC, SEB, Skandia, SPP, SPV, Sundsvalls kommun, Swedbank Medverkande från CER: Edith Andresen, Lina Bellman, Åsa Nordin, Sabine Gebert Persson, Ulrika Sjödin, Eva Wallerstedt, Peter Öhman

2009-11-18 – Nätverksträff för medlemmar i CER-nätverket Deltagande organisationer: Deloitte, Ernst & Young, Folksam, Grant Thornton, If, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Nordea, PwC, SEB Medverkande från CER: Edith Andresen, Lina Bellman, Lars Hallén, Åsa Nordin, Christer Strandberg, Olof Wahlberg, Eva Wallerstedt

2009-09-22 – Nätverksträff för medlemmar i CER-nätverket Deltagande organisationer: Danske Bank, Deloitte, Ernst & Young, Folksam, Grant Thornton, Handelsbanken, If, KPA Pension, KPMG, Länsförsäkringar Västernorrland, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Nordea, Norrporten, Norrvidden, PwC, SEB, Skandia, SPV, Sundsvalls kommun, Swedbank, Söderberg & Partners Medverkande från CER: Edith Andresen, Lars Hallén, Einar Häckner, Alexander Rad, Eva Wallerstedt, Tomas Ullberg