Licentiatavhandling läggs fram vid CER

Den 27 september försvarar Magnus Norberg, licentiand vid CER, sin licentiatuppsats ”On the nature of the multidimensional firm-bank exchange”.

Seminariet hålls i sal L 111, Campus Åkroken, Mittuniversitetet, Sundsvall. Efter seminariet väntar smörgåstårta och kaffe. Opponent är Björn Berggren, docent vid KTH. Handledare har varit professorerna Martin Johanson och Peter Öhman.

För mer information kontakta Peter Öhman
peter.ohman@miun.se