Nytt erkännande för CERs bankforskning

2775119-graphs-charts-business-table-the-workplace.jpg

Darush Yazdanfar, forskare vid CER och nyligen befordrad till professor, tilldelas Nordeas Norrlandsstiftelses vetenskapliga pris för 2018. Prissumman är på 100 000 kronor och den forskning som belönas bedöms ha relevans för bankers verksamhet och samtidigt vara till gagn för regionen. Priset delas ut vid Mittuniversitetets årshögtid i höst.

För mer information kontakta Darush Yazdanfar
darush.yazdanfar@miun.se