CER medverkar i Bünsow Business Growth Forum

Bünsow Business Growth Forum är Sundsvallsbaserad en arena med fokus på framtidstro, attraktion och ökad tillväxt med Swedbank som initiativtagare.

Stenstan.jpg

CER är en av arrangörerna bakom initiativet, och vid premiärupplagan den 24 oktober medverkar beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och andra nyckelpersoner från näringsliv och offentlig sektor. Föredrag, samtal, diskussioner och aktiviteter ska kombineras i en härlig mix av programpunkter och stimulera till nätverkande, nytänkande och nya affärer. Läs hela progammet här

För mer information kontakta Peter Öhman.