Nyhetssatirikers syn på sig själva och sin roll i medielandskapet

DEMICOM-forskaren Sara Ödmark har tillsammans med Joonas Koivukoski från Helsingfors universitet fått sin artikel Producing Journalistic News Satire: How Nordic Satirists Negotiate a Hybrid Genre publicerad i Journalism Studies.

sarodm (kopia).jpg

– Vi ser att journalistisk nyhetssatir under de senaste två decennierna växt fram som en hybridgenre där vissa ideal är samstämmiga med den traditionella nyhetsjournalistiken, som saklighet, aktualitet/politisk relevans och att granska makten, medan man också strävar mot ett mer känslomässigt och subjektivt uttryck, säger Sara Ödmark.

Via djupintervjuer har Sara och Joonas undersökt den framväxande genren journalistisk nyhetssatir samt hur de som producerar denna satir förhåller sig till traditionell journalistik och till övrig satir. Totalt har 16 svenska och finska satiriker intervjuats om hur de ser på sina mål och arbetsrutiner samt hur de ser på sig själva och sin roll i medielandskapet.

Artikelns Abstract

Political satire is an elusive hybrid genre that through its evolution over the past two decades has gained both media and scholarly interest. Inspired by American TV shows like Last Week Tonight, a new wave of more journalistic news satire has spread across the world. Studies have scrutinized its contents and effects, but the production side has remained largely uncovered. This study applies the concepts of genre and boundary work to analyze how advocates of this practice relate themselves to news journalism and previous satire. Based on qualitative interviews with 16 key production team members of four topical satire programs, we investigate how Nordic news satirists interpret their aims and work routines. We argue that both Finnish and Swedish news satirists embrace some of the traditional values of journalism such as striving for factuality, political relevance, and monitoring the powerful while they simultaneously aim for more emotional, opinionated, and exaggerated expression than in regular news reporting. The implications of this hybrid, “neomodern” ethos are examined.

Läs artikeln