En annan sida av krisens Aten

Vi har börjat vänja oss vid att se bilder av ett brinnande Aten, där människor kastar stenar, och bränner både flaggor och byggnader. Men när professor Panos Leventis besökte Mittuniversitetet i går, var det för att visa helt andra bilder från sin hemstad. I krisens spår har gatukonsten brett ut sig över Atens övergivna byggnader.

Dr. Panos Leventis från Grekland har studerat graffiti och gatukonst i centrala Aten. I en föreläsning under ETOUR:s seminarieserie beskrivs hur strömningar i Atens gatukonst har påverkats av stora händelser som Olympiska spelen och landets ekonomiska kris.

Läs mer i Länstidningen Östersund

Gatukonst i Aten.