Fritidshemmet och styrdokumenten - från politisk intention till pedagogisk praxis

Syftet med förstudien är att utveckla ny kunskap om hur personal i ett fritidshem i Sundsvalls kommun tolkar och realiserar värden och uppdrag reglerade i styrdokument.

Fakta

Projektperiod

161001-170630

Kommunsamverkan

Projektmedlemmar

Karin Fridholm, utvecklingspedagog Sundsvalls kommun

Karin Fridholm, utvecklingspedagog Sundsvalls kommun

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.

Sidan uppdaterades 2021-09-21