Bibliotekets studentstöd i skrivande och matematik

Universitetsbiblioteket förstärker sitt studentstöd genom ett internt projekt vars syfte är att höja kvaliteten på studentarbeten, öka lärosätets attraktivitet och förbättra genomströmningen.

Fakta

Projektperiod

230101-230930

Projektmedlemmar

Johanna Wolf-Watz

Handledare för riktat pedagogiskt stöd|Handledare för riktat pedagogiskt stöd

+46 (0)10-1428053

Sidan uppdaterades 2023-12-30