Rening av fiberbankar med hjälp av vitrötande svampar

Inom forskningsprojektet BioRem Fiber på Mittuniversitetet pågår just nu unika analyser av svampmycel och svampkroppar för att undersöka om och hur de kan ta upp tungmetaller och organiska gifter ur fiberbankar.

Närbild på en agarplatta med svamp- och fiberbanksmaterial

Sidan uppdaterades 2022-03-11