Stora förhoppningar att gräs ska kunna absorbera miljöfarliga föroreningar

I forskningsprojektet BioRem Fiber pågår olika försök att bidra till reningen av fiberbankar längs med Västernorrlands kust, bland annat med hjälp av växter. De förorenade sedimenten är ett arv från hundratals år av industriell verksamhet och innehåller allt från gifter till tungmetaller.

Poa annua vitgröe växt

Sidan uppdaterades 2022-10-13