Co-op för att möjliggöra förbättrad produkt- och säkerhet i underjordsgruvor mellan Sverige och Sydafrika

Projektet kommer att fungera som utgångspunkt för ett gemensamt forskningssamarbete mellan Mittuniversitetet och University of Pretoria.

Research exchange University of Pretoria

Fakta

Projektperiod

140101-151231

Finansiärer

STINT Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning oh forskning

Sidan uppdaterades 2023-06-27