En grundläggande idé i detta delprojekt är att med utgångspunkt från skogen och den mekaniska massaprocessen utöka den traditionella produktionen av pappersprodukter med nya produkter med mycket höga värden, såsom naturliga specialkemikalier och biologiskt aktiva kemikalier som skyddsmedel mot skogsskadedjur.

logo

Kontaktperson

Finansiär

Logo Länsstyrelsen

Sidan uppdaterades 2016-06-30