Energieffektiv produktion av nya produkter

Delprojektet ”Förbättrat nyttjande av mekaniska massors latenta fysikaliska egenskaper för väsentligt minskad energiförbrukning i massa- och pappers-tillverkningsprocesser” behandlar torkning av pappersprodukter med en ny energieffektivare teknik.

logo

Kontaktperson

Finansiär

Logo Länsstyrelsen