Skogsindustriell förgasningsteknik

I delprojektet ” Förgasningsteknik i ett mekmassabaserat bioraffenaderi” studeras hur förgasningsteknik kan integreras i ett integrerat mekaniskt massa och pappersbruk.

logo

Kontaktperson

Finansiär

Logo Länsstyrelsen
ÅF loggo

Sidan uppdaterades 2016-06-30